Tiedon vapaus on kiistelty aihe nyky-yhteiskunnassa

Apr 13 2020
ninjapuoluefi

Tietoa pidetään nykymaailmassa tärkeänä voimavarana ja tuotantotekijänä. Tietämyksen avulla kehitetään uusia ja entistä parempia tuotteita, palveluita ja lakeja, joilla pyritään viemään yhteiskuntaa eteenpäin. “Tieto on valtaa” todettiin jo 1600-luvun vaihteessa filosofi sir Francis Baconin suusta. Miten tieto lisää valtaa ja miten tiedon vapaus vaikuttaa nykyaikana?

Tiedon tarve kasvaa koko ajan

Baconin mahtailevan lauseen tarkempi tutkiskelu muokkaisi sen uuteen muotoon: taidokkuus ja tietävyys parantavat suorituskykyä, joka taas tekee ihmisestä paremman toimijan jolloin hän voi tuhota tehottomat kilpailijat. Nykymaailmassa tämä tarkoittaa sitä, että tiedon tarve vain kasvaa. Kasvavilla markkinoilla ja maailman mitassa omaan tietouteen perustuvalle toiminnalle on älyttömästi vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen kasvaessa tarve tietoon ja tiedusteluun kasvaa.

Tieto tehostaa. Tiedon avulla voidaan säästää aikaa, työpanoksia, energiaa ja ennen kaikkea rahaa. Lisääntyneellä tiedolla voidaan siis säästää myös luonnonvaroja. Tiedon avulla voidaan löytää oikoteitä päämäärään. Tiedon arvoa voidaan verrata suoraan siihen kuinka kauan työn tai tavoitteen saavuttaminen kestäisi ilman tietoa ja tämän takia juuri asiantuntijapalvelut ovat kalliita.

Tietoa on saatavilla helposti

Suomea pidetään maailman tietoyhteiskuntien edelläkävijänä. Suomalaisessa tietoyhteiskunnassa tietoa on saatavilla kasvavissa määrin digitaalisessa muodossa internetissä. Yksilön vapaus etsiä tietoa ja käyttää tietoa hyväkseen herää entistä enemmän keskustelua tiedon omistuksesta, internetin hallinnasta ja sananvapaudesta. Kuka tahansa voi jakaa nykyään tietoa ja näkemyksiään internetin välityksellä. Tieto ei ole enää omaisuutta, jota saa käyttää vain ne joilla on rahaa ja valtaa.

Tiedon tulee ollakin lähtökohtaisesti kaikille jaettavissa ja ilmaista. Yhteiskunta ei saisi toiminnallaan rajoittaa tiedon kulkua muuten kuin vakavasta syystä kuten yksityisyyden suojaa rikkovissa tapauksissa. Valtion oma toiminta tulee olla läpinäkyvää, sen toiminnasta ja tehdyistä säädöksistä täytyy olla saatavilla helposti tietoa normaalille kansalaiselle. Tiedon vapaus voidaan siis määritellä näillä sanoille.

Internetissä olevan tiedon tuomat ongelmat

Erityisesti musiikin, elokuvien ja muun viihdemaailman tuotosten jako internetissä on räjähtänyt käsistä. Ennen suoratoistopalveluja internetissä rehotti tätä päivääkin suurempi piraattitoiminta, jolloin esimerkiksi musiikkikappaleita jaettiin luvattomasti miljoonia kappaleita. Tällöin tapetille nousivat artistien menetetyt ansiotulot, koska he eivät saaneet yhtään palkkiota jaetuista kappaleista. Piraattitoiminta vaikutti jo albumimyyntiin. Suoratoistopalvelut ovat hillinneet tätä ilmiötä tarjoamalla musiikkia ilmaiseksi, ainoastaan lisätoiminnoista maksetaan. Piratismin voittamiseksi ei voida tehdä mitään, joten on pakko keksiä keinoja jolla sammuttaa ihmisten jano ilmaiselle tiedolle.

Piraattitoimintaa vastaan taistellessaan on tehty ylilyöntejä. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK syytti vuonna 2012 noin 9-vuotiasta tyttöä laittoman sisällön kopioimisesta. Poliisi teki tytön kotiin kotietsinnän ja tapaus nosti suurta kohua ulkomailla asti. Tapauksen takia tekijänoikeusrikkomuksista epäiltyjä alettiin metsästää median ulkopuolella. Uusimpana on esiintynyt lakitoimistojen lähettämiä perintäkirjeitä, joissa he vaativat mittavia summia laittoman sisällön käytöstä. Syytöksistä ja kirjeiden saajista melkein kaikki ovat syyttömiä, sillä syytökset perustuvat IP-osoitteisiin joita pystytään vaihtelemaan helposti.

Kuka omistaa tiedon?

Suuryhtiöt tekevät jatkuvasti tutkimusta markkinoilla, jotta he pystyisivät kehittämään omaa toimintaansa ja pysymään ajan hengessä mukana. Tutkimustietoa ei luonnollisesti haluta jakaa kaikille, sillä etuasema tällöin menetetään. Onko siis kehittävä ja tärkeä tieto myöhemmin ainoastaan suuryritysten omaisuutta? Mitä on tapahtunut yhteiskunnalle, jossa akateemisten laitosten ja yritysten tekemä tutkimustieto oli vapaata jaettavaa?

Informaatioyhteiskunnassa tiedosta ja tiedon välittämisestä on tullut siis markkinakeino, jota ostetaan ja myydään. Konsultit ja asiantuntijat tarjoavat joka alalla tietoaan ja kysyntää riittää. Asiantuntijan tieto voi olla yksinkertaisesti kokemuksen kautta kerättyä tietotaitoa, josta voidaan maksaa tuhansia jopa miljoonia euroja.