Puoluepolitiikan päämäärä on yhteiskunta ilman lokeroitumista

Feministinen puolue on kirjannut tavoitteisiinsa yhteiskunnan, jossa jokainen voi toteuttaa itseään yhdenvertaisena muiden kanssa. Toteutus tapahtuu riippumatta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, ihonväristä tai etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimikyvystä, luokasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuolen ilmaisusta, iästä, sukupuoli-identiteetistä tai kansalaisuudesta. Politiikan kolme pääasiaa ovat sukupuolten tasa-arvo, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus.