Feministinen puolue – nyt on aika naisten äänelle

Apr 13 2020
ninjapuoluefi

Feministisen puolueen perustamisesta päätettiin kesällä 2016. Päätöksen jälkeen alkoi kannattajakorttien kerääminen vuoden päästä järjestettäviä kunnallisvaaleja varten. Puolue saikin nopeasti tarvittavat 5 000 kannattajakorttia kerättyä ja he rekisteröityivät puoluerekisteriin ja osallistuivat kunnallisvaaleihin 40 ehdokkaalla 9 paikkakunnalla. He saivat kaikista äänistä 0,3 prosenttia ja voittivat yhden edustuspaikan. Puolueen puheenjohtaja Katju Aro pääsi läpi Helsingissä. Mutta mikä tämä tuore ja puolueareenalla tuntematon puolue on naisiaan?

Puolueen perustaminen tapahtui kohun jälkimainingissa

Nimestä päätellen puolue on feminismin puolustaja. Puolueen puheenjohtajistoon kuuluu puheenjohtaja Katju Aro, ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuuli Kamppila ja toinen varapuheenjohtaja Pazilaiti Simayijiang. Puolueeseen kuuluu heidän lisäkseen 9 jäsentä ja 9 varajäsentä. Hallitus valittiin heidän ensimmäisessä puoluekokouksessaan huhtikuussa 2017 ja yhteensä puolueella on noin 700 jäsentä.

Feministisen puolueen juuret juontavat Ruotsiin. Ruotsissa ympäristöpuolueen poliitikko Yasri Khan kieltäytyi kättelemästä naistoimittajaa vedoten islamin tapakulttuuriin, jossa vastakkaisen sukupolven koskettelu koetaan intiiminä. Tapaus suututti liberalismit, joiden mielestä Khan loukkasi tasa-arvoa. Khan on kuitenkin urallaan puolustanut naisten oikeuksia ja feministit tukivat häntä. Khan kuitenkin erosi puolueestaan, koska kyllästyi jatkuvaan jankuttamiseen islamin sorrosta.

Seuraavaksi oli Suomen vuoro. Feministinen Naisasialiiton Unionin puheenjohtaja Katju Aro kirjoitti Khania puolustavan tekstin. Kirjoitus nostatti liberalistien päitä ja kohu oli valmis. Feminismi ja naisten oikeuksien puolustaminen olivat kriisissä. Kohun aikana feministit jakautuivat vanhaa ideologiaa kannattaviin ja avoimeen, kehittyvään feminismiin, joka puolusti kaikenlaista tasa-arvoa.

Syntyi Feministinen puolue, johon haalittiin jäseniä mahdollisimman laajasti eri yhteiskunnan aloilta. Puolueen taustaryhmästä löytyi ihmisoikeusaktivisteja, antirasismiaktivisteja, ihmisiä lesbo/homo/trans-ryhmistä ja vammaisaktivisteja.

Puolueen politiikan tavoite on yhteiskunta ilman lokerointia

Feministinen puolue on kirjannut tavoitteisiinsa yhteiskunnan, jossa jokainen voi toteuttaa itseään yhdenvertaisena muiden kanssa. Toteutus tapahtuu riippumatta sukupuolesta tai sukupuolettomuudesta, ihonväristä tai etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimikyvystä, luokasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, sukupuolen ilmaisusta, iästä, sukupuoli-identiteetistä tai kansalaisuudesta. Politiikan kolme pääasiaa ovat sukupuolten tasa-arvo, ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus.

Kunnallisvaaleissa puolue ajoi paperittomien sekä pakolaisten aseman parantamista sekä rasisminvastaisen työn korostamista. Konkreettisesti puolueen ehdotuksiin kuuluu paperittomien hätämajoituksen järjestämistä, subjektiivisen päivähoidon palauttamista kaikkiin kuntiin ja täysin maksuton päivähoito. Näiden lisäksi puolue kannattaa tonttien osoittamista edullisemmaksi vuokra-asumiseksi.

Feministinen puolue on tuonut poliittiselle areenalle uutta väriä ja lisäkeskustelua kriittisistä aiheista. He haastavat kaikki nykyideologiat ja pyrkivät rakentamaan yhteiskuntaa joka on avoin kaikille. Puolueen jäsenten mielestä demokraattinen, tasa-arvoinen ja vauras yhteiskunta rakennetaan sijoittamalla kaikkien hyvinvointiin.

Mitä puolueen tulevaisuus sisältää?

Ruotsissa Feministisen puolueen esikuva Feministiskt initiativ tai feministinen aloite on ollut jo toiminnassa yli kymmenen vuotta. He ovat saavuttaneet lyhyen olemassaolonsa aikana jopa paikan Euroopan parlamentissa. Oli siis jo aika, että samanlainen puolue rantautuisi Suomeen ja haastaisi vanhat puolueet. Feminististä puoluetta ennen tasa-arvoa aidosti puolustava puolue Suomessa on ollut Vihreät.

Feministisen puolueen politiikka on ollut rohkeaa ja tinkimätöntä. He eivät esimerkiksi asettuneet yhdenkään presidenttiehdokkaan taakse, vaikka valittavana olisi ollut vihreiden Pekka Haavisto. He haastoivat presidenttiehdokkaat keskustelemaan ihmisoikeuksista ja tasa-arvoista.

Puolueen tulevaisuudessa on seuraavaksi eduskuntavaalit, joihin heillä on kaksi vuotta aikaa suunnitella ja valmistella ohjelmaansa. Ohjelmaan tulee kuulumaan jo nyt aloite feministisestä perustulosta ja puolueen oma sukupuolineutraalinen ase – ja kansalaispalvelusmalli. Feministisen puolueen työryhmä tulee vielä kehittämään näkemyksiään saamelaiskysymyksestä, nollatuntisopimuksesta ja kuuden tunnin työpäivästä.

Menestyäkseen eduskuntavaaleissa puolueen täytyy laajentaa toimintaansa valtakunnalliseksi. Vastakaiun löytäminen vapaamielisemmän Helsingin ulkopuolelta on puolueelle hyvin haastavaa ja heidän täytyy löytää avaimet menestykseen myös kehä III:n ulkopuolella.