Aktiivitoiminta luo sosiaalisen ympäristön

Apr 13 2020
ninjapuoluefi

Kun ajatellaan ihmisiä erilaisina tyyppeinä, suurin osa meistä jakautuu yhteen kahdesta: joko passiivisiin tai aktiivisiin toimijoihin. Passiivitoimijat menevät mieluummin omaa rataansa, eivätkä yleensä ota paljon aloitetta tai kontaktia muihin. Toisaalta taas passiivitoimijat yleensä tekevät hyvin sen, mihin ovat sillä hetkellä keskittymässä ja pitävät parempaa huolta stressinhallinnasta.

Aktiivitoimijat taas ovat yleensä ulospäin suuntautuneita, ottavat osaa erilaisiin yhdistyksiin ja toimijaryhmiin ja täyttävät päivänsä erilaisella tekemisellä. Kaikessa energisyydessään aktiivitoimijat saattavat joskus yliladata päivänsä ja stressaantua. Jokainen voi kuitenkin hyötyä liittymisestä aktiivitoimintaan jollain elämän osa-alueella.

Mitä aktiivitoiminnalla tarkoitetaan?

Aktiivitoiminta tarkoittaa mitä tahansa aktiivista toimintaa esimerkiksi ryhmässä, tietyn aiheen parissa, työpaikalla tai koulussa. Aktiivitoiminta on yleensä jotakin muulle maailmalle näkyvää, kuten erilaisten tempauksien tai tapahtumien järjestämistä, kampanjointia tai talkootoimintaa. Tällä tavalla aktiivitoiminta siis eroaa esimerkiksi kerho- tai klubitoiminnasta. Esimerkiksi kouluissa tutortoiminta on aktiivitoimintaa, koirayhdistyksessä koiranäyttelyiden järjestäminen on aktiivitoimintaa ja ilmastonmuutokseen liittyvien tapahtumien järjestäminen on aktiivitoimintaa. Aktiivitoiminnan päämääränä on yleensä saada muita tietoiseksi jostakin, auttaa muita tai viedä toiminnan vetoteemaa eteenpäin jollakin tavalla, joko oman yhteisön tai vaikka koko maan tasolla.

Miten minä voin olla aktiivitoimija?

Aktiivitoimijaksi voi ryhtyä kuka vain, lähes missä vain. Oli kyseessä sitten ilmastonmuutos, jokin omaa sydäntä koskettavan sairauden ehkäisy ja hoito tai vaikkapa vain koulussa vanhempaintoimintaan liittyminen, lähes miltä tahansa paikkakunnalta löytyy aktiiviryhmä, johon liittyä. Jos ryhmää ei vielä ole, kunnon aktiivitoimija perustaa sen miettimättä kahdesti.

Aktiivitoimijana sinun täytyy vain olla aktiivinen ja oma-aloitteinen. Astu reippaasti eteenpäin ja ilmoittaudu vapaaehtoiseksi, kun sellaista tarvitaan. Aktiivitoiminnan voi aloittaa jopa omassa kodissaan mikrotasolla.

Mitä hyötyä aktiivitoiminnasta on minulle ja muille?

Aktiivitoimintaan liittyminen tai aktiivitoimijaksi ryhtyminen voi tuntua hiljaisimmista yksilöistä ensin pelottavalta. Pelkoon tai ujosteluun ei silti ole huolta, sillä kunhan vain ryhdyt toimeen, tulee uuteen ryhmään menemisestä pian rutiininomaista toimintaa. Kuten tiedämme, aloittaminen on aina vaikeinta.

Ryhmässä voi myös saada monia uusia, samanmielisiä ystäviä. Aktivoituminen jollakin tietyllä elämän osa-alueella aktivoi myös monia muita osa-alueita elämässä, sillä energia luo lisää energiaa. Erityisesti talven pahimman masennusajan keskellä aktiivitoiminta voi piristää mieltä ja tuottaa hyväntunnon tunteita sekä sosiaalisella että henkisellä tasolla.

Jos tunnet itsesi passiiviseksi henkilöksi, niin tämäkään ei pysäytä sinua liittymästä aktiivitoimintaryhmään. Tämä voi jopa virkistää ja tuoda elämään uutta energiaa. Unohda oma määritelmäsi, ja lähde kokeilemaan johonkin mieleiseesi aktiivitoiminnan ryhmään. Jos toiminta ei tunnu omalta, voi aktiiviryhmästä aina jättäytyä pois. Aktiivitoimintaryhmien sosiaalinen luonne yleensä piristää ja harjoittaa sosiaalisia taitoja sekä tuo elämään merkityksen tunnetta, kun työskentelette yhdessä ryhmän kanssa kohti omaa tavoitettanne.

Yhteenveto

Aktiivitoiminta voi olla minkä tahansa lainen ryhmä, jossa toimintana aktiivisesti tietyn teeman ympärillä. Aktiivitoimintaan kuuluu yleensä jonkinlaista oman aiheen ja siihen liittyvän tietoisuuden levittämistä. Myös erilaiset tempaukset, tapahtumat ja kampanjat ovat olennainen osa aktiivitoimintaa. Toimintaa on olemassa erittäin monenlaista esimerkiksi pelkästään jo harrastusten osalla, mutta myös kouluissa ja työpaikoilla sikiää aktiivitoimijoiden ryhmiä.

Aktiivitoimintaan liittyminen vaatii rohkeutta, mutta hiljaisemmatkin pääsevät pian mukaan toiminnan ytimeen vain lähtemällä toimintaan mukaan. Aktiivitoiminnassa saa pian uusia samanhenkisiä ystäviä. Passiiviset henkilöt voivat hyötyä aktiivitoiminnasta huomattavasti, sillä aktivoituessaan myös muut elämän osa-alueet täyttyvät uudella energialla. Aktiivitoiminnan yhteisöllinen luonne ruokkii sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.