Feministisen puolueen perustamispäätös tehtiin kesällä 2016.

Feministinen puolue – nyt on aika naisten äänille

Tiedon tarve kasvaa koko ajan

Baconin mahtailevan lauseen tarkempi tutkiskelu muokkaisi sen uuteen muotoon: taidokkuus ja tietävyys parantavat suorituskykyä, joka taas tekee ihmisestä paremman toimijan jolloin hän voi tuhota tehottomat…

Lue lisää
Tiedon tarve kasvaa koko ajan

Uusin blogiamme

Lue feminismin aiheita ja suuntauksia

Aktiivitoiminta luo sosiaalisen ympäristön

Kun ajatellaan ihmisiä erilaisina tyyppeinä, suurin osa meistä jakautuu yhteen kahdesta: joko passiivisiin tai aktiivisiin toimijoihin. Passiivitoimijat menevät mieluummin omaa rataansa, eivätkä yleensä ota paljon aloitetta tai kontaktia muihin. Toisaalta taas passiivitoimijat yleensä tekevät hyvin sen, mihin ovat sillä hetkellä keskittymässä ja pitävät parempaa huolta stressinhallinnasta. Aktiivitoimijat taas ovat yleensä ulospäin suuntautuneita, ottavat osaa erilaisiin

Lue lisää

Feministinen puolue – nyt on aika naisten äänelle

Feministisen puolueen perustamisesta päätettiin kesällä 2016. Päätöksen jälkeen alkoi kannattajakorttien kerääminen vuoden päästä järjestettäviä kunnallisvaaleja varten. Puolue saikin nopeasti tarvittavat 5 000 kannattajakorttia kerättyä ja he rekisteröityivät puoluerekisteriin ja osallistuivat kunnallisvaaleihin 40 ehdokkaalla 9 paikkakunnalla. He saivat kaikista äänistä 0,3 prosenttia ja voittivat yhden edustuspaikan. Puolueen puheenjohtaja Katju Aro pääsi läpi Helsingissä. Mutta mikä tämä

Lue lisää

Tiedon vapaus on kiistelty aihe nyky-yhteiskunnassa

Tietoa pidetään nykymaailmassa tärkeänä voimavarana ja tuotantotekijänä. Tietämyksen avulla kehitetään uusia ja entistä parempia tuotteita, palveluita ja lakeja, joilla pyritään viemään yhteiskuntaa eteenpäin. “Tieto on valtaa” todettiin jo 1600-luvun vaihteessa filosofi sir Francis Baconin suusta. Miten tieto lisää valtaa ja miten tiedon vapaus vaikuttaa nykyaikana? Tiedon tarve kasvaa koko ajan Baconin mahtailevan lauseen tarkempi tutkiskelu

Lue lisää

Haluatko tietää enemmän?