Feministinen puolue – nyt on aika naisten äänelle

Feministisen puolueen perustamisesta päätettiin kesällä 2016. Päätöksen jälkeen alkoi kannattajakorttien kerääminen vuoden päästä järjestettäviä kunnallisvaaleja varten. Puolue saikin nopeasti tarvittavat 5 000 kannattajakorttia kerättyä ja he rekisteröityivät...

Tiedon vapaus on kiistelty aihe nyky-yhteiskunnassa

Tietoa pidetään nykymaailmassa tärkeänä voimavarana ja tuotantotekijänä. Tietämyksen avulla kehitetään uusia ja entistä parempia tuotteita, palveluita ja lakeja, joilla pyritään viemään yhteiskuntaa eteenpäin. “Tieto on valtaa” todettiin jo 1600-luvun...

Aktiivitoiminta luo sosiaalisen ympäristön

Kun ajatellaan ihmisiä erilaisina tyyppeinä, suurin osa meistä jakautuu yhteen kahdesta: joko passiivisiin tai aktiivisiin toimijoihin. Passiivitoimijat menevät mieluummin omaa rataansa, eivätkä yleensä ota paljon aloitetta tai kontaktia muihin. Toisaalta taas...